Parquet majorista

Parquet majorista

Tarimes massisses per interior i exterior, Parquets flotants: Fusta i laminat sintètic, Paviments tècnics, Terres residencials, Terres exteriors, Sòcols, Cantoneres per a escales, etc.

Mosquiteres, persianes i estores

Mosquiteres, persianes i estores

Les mosquiteres són una solució pràctica i eficaç per impedir l'entrada de mosques, insectes i petits rèptils. Nosaltres oferim diversos tipus de mosquiteres, amb la finalitat de que pugui escollir en funció de les seves necessitats particulars i el seu pressupost.

Revestiments

Revestiments

Revestiments murals per parets. Revestiments per a sostres amb colocacion adossada i amb sistema penjat. Florons. Cornises. Sanefes. Teles i papers pintats d'alta decoració. Làmines i transparències protectores de vidres. De Fusta, PVC, Goma, Poliestirè, alumini, Inox, Metacrilat.

Paviments

Paviments

Paviments de PVC, suro, cautxú, vinílics, linòleum, conductors antiestàtics, goma y podotàctiles.

Pelfuts, moquetes i gespa

Pelfuts, moquetes i gespa

Pelfuts a mida en rotllos i amb tall a mida, De Koko, Fibres Sintètiques, Goma, PVC, alumini. Catifes, Pasillers, Barreres antibrutícia: Tot a mida, Moquetes Firals, Residencials i per Automoció. Gespa artificial. Moquetes Vegetals: Bambou, Sisal i Algues.

Pintures i alta decoració

Pintures i alta decoració

Fabricació de Pintures: Ecològica. Alta Decoració. Ignífuga. Intumescent. Industrial. Revestiments. Monocapes. Estucs. Pàtines. Pigments. Disolventes. Decapants. Ceres. Massilles. Esmalts.

Productos tècnics construcció

Productos tècnics construcció

Juntes per a ceràmica, ciments especials, desencofrants, adhsivos reactius, additius per a formigó, pastes anivelladores, teles i pintures impermeabilitzants, llana de roca, aïllament acústic, llana de vidre, juntes de dilatació, etc.

Envans, pladur i sostres

Envans, pladur i sostres

Subministra de tots els materials: Perfils de montatge. Eienes especialitzades. Plaques de cartró i guix. Normals, especials Antihumitat, especials antifoc intumescents. Cintes de reforç. Pastes per encolar i d'acabat.

Aïllament tèrmic i acústic

Aïllament tèrmic i acústic

Aïllament Termo-Acústic. Antvibratori. Impermeabilització. AÏLLANTS PER A LA CONSTRUCCIÓ I LA INDÚSTRIA Aïllants: Tèrmics - Acústics - Antivibratoris. Llana de roca. Fibra de vidre. Suro. Poliestirè Expandit i Extruït. Polietilè. IMPERMEABILITZACIÓ: Tegoles per cobertes inclinades. Plaques bituminoses amb armadura de fibra de vidre. Teles asfaltiques. Polimèriques. PVC. Mastics

Ferreteria industrial

Ferreteria industrial

Ferratges - Panys - Xarneres - Anclatges - Perfils Al.lumini, Inox, PVC.Bústies - Caixes Fortes. Escales - Bastides . Estris i Productes de Neteja Industrial. Coles - Adhesius - Silicones - Polimers PU - Massilles. Escuma Pu - Olis - Greixos - Anticongelants - Detergents. Productes i Elements de Protecció del Foc: Ignífugs. Intumescents. Fibra ceràmica. Extintors. Productes Abrasius de Desbast i Polit: Bandes, Tacs, Esponges, Fulles, Rotllos, Plats, Discs i multiformes . Discos de Tall i Desbast : De Diamant, d'Acer, d'Abrasius Aglomerats i Vitrificats. Moles. Broques. Freses . Raspalls . Cargols zincats, bicromatats, Inox, per fusta, construcció, mecànica. Eines Manuals en totes les especialitats. Ventoses al buit per elevar vidres. Plaques i Cintes de Senyalització. Cons. Cadenes. Miralls esfèrics. Postes. Barreres. Teles Metal.liques. Filferros. Tensors. Setos-Bardisses. Toldos i lones impermeables.

Conductes i canonades de ventilació

Conductes i canonades de ventilació

Conductes i Tuberies per Fumisteria Ventilació TUBS METÀL·LICS. COLCES. BARRETS i ACCESSORIS PER A VENTILACIÓ I CONDUCCIÓ DE FUMS. En Acer Galvanitzat i Inox. De un cos de conducció i Calorifugats de doble cos.

Maquinària i power tools

Maquinària i power tools

Eines elèctriques, accessoris, tallar, polir, Litio, Litio-ion, bateria, eines, eina.

Protecció laboral

Protecció laboral

Auriculars, taps, galteres, cascs, gorres, bussos, colzeres, faixes, canelleres, polaines, genolleres, turmelleres, tirants, guants, ulleres, pantalles de soldadura, visors, botes, sandàlies, sabates, màscares, senyalització i vestuari laboral d'alta visibilitat.

La Sureda Cork - Suro

La Sureda Cork - Suro

Rotllos de suro, Suro decoratiu per a parets i sostres, Parquet de suro per a terres, Blocs de suro per al ioga, Suro ecològic, Suro cautxú, Taps de suro, Pissarres de suro, Manualitats i llar, plaques o planxes de suro, suro tèrmic i acústic, suro antivibratori, Juntes de suro per a la construcció i Granulat de suro

Estanqueïtat

Estanqueïtat

MATERIALS PER CONFECCIÓ DE JUNTES INDUSTRIALS. AÏLLANTS. CAUTXUS. Planxa de Goma Industrial. Suro Cautxú. Plaques per a juntes Herméticas. Paper Oil. Tesnit: Planxes de Celulosa amb Cautxú. Substituts del Amiant. Cartró grafit. Fibra de vidre. Fibra Ceràmica. Plaques de Fibrociment Refractari. Fibra de Aramida. Empaquetadures de Tefló o Cotó grafit. TESNIT - GRAFILAT - PAPER OIL - NEFALIT. PVC. PTFE - TEFLÓ

Connectors telefonia i tablets

Connectors telefonia i tablets

MicroUSB, Lightning, Android, iOS, Apple.

Espiells digitals

Espiells digitals

Espiells digitals amb pantalla LCD gran per veure qui hi ha darrera la porta molt fàcilment.

Suro projectat Paymo

Suro projectat Paymo

El suro projectat PAYMO® és un material per a construcció que posseeix unes propietats bàsiques molt importants. PAYMO® és un producte ecològic. Es tracta del nom comercial d'un producte patentat amb innombrables utilitats en el món de la construcció: Impermeabilitzant Aïllant tèrmic i acústic Segellant i adhesiu Resistent al foc

Productes químics per la construcció

Productes químics per la construcció

Som distribuïdors de productes químics per la construcció.

CENTRAL I OFICINES

Discor Grup Industrial

C. Itàlia 11 - C. Grècia 23

Polígon Industrial

Recinte Firal

17600 FIGUERES (GIRONA)

Telèfon: (+34) 972 502 798

Telèfon: (+34) 972 674 683

Fax: (+34) 972 672 200

Mòbil i WhatsApp: (+34) 627 300 634

Contacta: discorgrup@discorgrup.com

ON ESTEM SITUATS

CERCAR...


Advanced search